De foundation wordt bestuurd vanuit het zgn. bestuur-directie-model. De directie is benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. Het bestuur houdt toezicht en is verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van het beleid. Daarbij hanteert zij de 8 principes van de Governance Code Cultuur zoals die is opgesteld in 2019 door de Commissie Governance Code Cultuur.

Het bestuur van de foundation bestaat uit;

Voorzitter

Chris van Marrelo

Voorzitter.       

Chris heeft zijn sporen in de muziekbranche ruimschoots verdiend. Vanaf 1988 is Chris reeds werkzaam in de muziekbranche, zowel als verkoper van muziekinstrumenten alsmede muzikant. Al deze ervaringen in de totale muziekindustrie hebben zijn visie vormgegeven. Deze visie is gericht op de ongebruikte mogelijkheden die door het actief maken van muziek benut kunnen worden. Dit inzicht heeft geleid tot het oprichten van de Focus and Fun Foundation. 

Neem contact op via Linkedin.

 

Secretaris

Erik de Grauw

.       

 

Bio volgt

Neem contact op via Linkedin.

Penningmeester 

Anja van Berkel

.        

Anja van Berkel (weduwe van co-Founder Ruud Veenstra).

Anja komt uit de zorg en heeft daar als verpleegkundige en indicatiesteller gewerkt. Door deze ervaring heeft ze geleerd om pragmatisch naar mogelijkheden en oplossingen te kijken. Het schuwt haar dan ook niet om outside-the-box te denken om toch tot het gewenste resultaat te komen. Haar drive is vooral het maatschappelijke belang en het nalatenschap van haar echtgenoot vanuit zijn geest voort te zetten. Het zijn haar doelen om een positief verschil te maken in de wereld middels muziek en een daverend succes te maken van stichting Focus & Fun.

 Neem contact op via Linkedin.