Missie - Wat willen wij bereiken?

Alle inwoners van Nederland hebben recht op en toegang tot gezond leven, educatie en participatie om voor hun eigen welzijn te kunnen zorgen.

 

Visie - Hoe gaan we het doen?

De Focus and Fun foundation heeft zich tot doel gesteld om muziek daar te brengen waar het nodig is. Alle inwoners van Nederland (en dus ook de wereld) hebben het recht op toegang tot gezond leven, educatie en participatie waarmee zij zelf voor hun welzijn kunnen zorgen.

De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te bereiken door een platform te zijn voor diverse initiatieven vanuit de samenleving, die wij ondersteunen middels het delen van kennis, het ter beschikking stellen van haar netwerk en het werven van funding. Op deze manier ontstaat er meer draagvlak voor deze initiatieven en kunnen de doelstellingen worden bereikt. Initiatieven die door de stichting worden ondersteund dienen te voldoen aan een aantal criteria waardoor de bovenstaande doelstelling wordt behaald. 

Door het aanbieden van muzikale projecten aan verschillende doelgroepen levert de Focus and Fun Foundation een bijdrage aan het algemeen welzijn van de inwoners van Nederland. 

Zo heeft de Foundation diverse projecten ontwikkelt voor o.a. scholieren/jongeren die bijdragen aan het ontwikkelen van expressie, het empathische vermogen en het stimuleren van taal d.m.v. het maken van muziek en het schrijven van liedjes. Voor ouderen en dementerenden is er het muziekboeket, waarmee de Focus and Fun Foundation langs zorginstellingen gaat om verzoekliedjes te spelen en de bewoners te helpen middels muziek hun geheugen te trainen en de hersenen te stimuleren om (meer/weer) verbindingen te leggen, onderzoek heeft immers aangetoond dat muziek een positieve uitwerking heeft op het brein.

De Focus and Fun Foundation brengt muziek waar het nodig is.